ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Hot News
 • สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SIBB Global Connect ณ NSP Auditorium
            เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่วม…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
            สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากรและติดตามผลการดำเนินโ…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
            สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบ…
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Click
 • สอว. สนอง นโยบายรัฐ จัดประชุมติดตามความหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคออนไลน์
            สอว. ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิ…
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปี 2563
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาส…
 • กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                ดร.สุม…
 • กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
               กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริกา…
 • พิธีปิดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp
  สิ้นสุดลงแล้วสำหรับกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp ภายใต้โครงการ Business Brotherhood ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มี.ค. 63 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพฯ
 • สอว. ร่วมกับ มทส. จัดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp
  สอว. ร่วมกับ มทส. จัดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp ภายใต้โครงการ Business Brotherhood ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 63 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพฯ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

บริการ

บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

Success Story

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม

124 ราย

ผู้ใช้บริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

10,322 ราย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชน

87 โครงการ

Social Media

Follow SPA on Facebook
Facebook Pagelike Widget
SPA Channel
CHANNEL
Play Video