ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Hot News
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สอว. ปี 2564
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาส…
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2
            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ครั้งที่ 1
          สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ…
 • สอว. เข้าร่วมงานเปิดตัว The Beegins Co-Working Space พื้นที่สร้างสรรค์ทางธุรกิจ
            เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สอว. ได้เข้าร่วมง…
 • สอว. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SIBB Global Connect ณ NSP Auditorium
            เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา สอว. ร่วม…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
            สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากรและติดตามผลการดำเนินโ…
 • สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
            สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบ…
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Click
 • สอว. สนอง นโยบายรัฐ จัดประชุมติดตามความหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคออนไลน์
            สอว. ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิ…
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปี 2563
  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาส…
ปฏิทินกิจกรรม
No Events

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

บริการ

บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

Success Story

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม

124 ราย

ผู้ใช้บริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

10,322 ราย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชน

87 โครงการ

Social Media

Follow SPA on Facebook
Facebook Pagelike Widget
SPA Channel
CHANNEL
Play Video